Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
31. října 2020 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti a rodinu webů Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti.

Použití osobních informací

Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti a k poskytování služeb, o které jste požádali. Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti a jeho přidružených částí. Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti za účelem zjištění, jaké služby Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Walsergemeinshaft Kampel - Gruppo Walser Campello Monti na adrese cboldini@libero.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

Copyright (c) 2009   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation